Enegro-informační preparáty

Ruští vědci během posledních dvaceti let ve výsledku aktivního výzkumu role a mechanizmu účinku vody na lidský a zvířecí organizmus zjistili, že fáze spojené vody, její vysokoenergetické strukturované stavy, opravují průběh a intenzitu metabolických procesů v buňce. Voda udržuje jistou energetickou hladinu v buňkách, obnovuje a ochraňuje přírodní rytmy všech procesů, synchronizuje je v souladu s celkovým rytmem organizmu, spouští procesy dělení normálních buněk a smrt poškozených, zabezpečuje dobrý provozní stav  bílkovin – enzymů, takže v celku  normalizuje činnost celého organizmu.

Na základě teoretických a praktických výsledků byly rozpracovány a vyrobeny energo – informační vodní preparáty, které mají zvýšený obsah vysokoenergetické fáze „spojené“ vody. Ta sbírá energii volných elektronů z atmosféry. Při vstupu do organizmu voda předá energii v podobě elektronového vichru podobným strukturám vnitřní tekutiny nebo receptorům volných elektronů erytrocytů. V souladu se zákony kvantové fyziky se energie dostává tam, kde je nejvíce potřebná a kde její deficit brzdí procesy životních funkcí, v důsledku čehož vznikají nemoci. Elektronové vichry současně s energií roznáší informaci každé buňce o stavu celého systému, jeho korekci a probíhajících změnách   v   celém   organizmu,   synchronizují   práci   mnoha biochemických procesů.

Informace a energie jsou předány v okamžiku a v celém objemu (holograficky), ale pro přestavbu práce buňky, orgánu, systému, je potřeba nějaký čas, protože rychlost biochemických reakcí je mnohem pomalejší. Ke zničení všech defektních bílkovin a vytvoření nových je v průměrném organizmu potřebný čas okolo třech měsíců. V každém konkrétním případě se čas, dávky i doba užívání preparátů liší. Vychází ze stavu a stupně narušení metabolických procesů.

   MatrixVisumMatrixLOR MatrixDecoris MatrixSalutem