Orgáno preparáty

Pro nastartování procesu regenerace jsou nutné regulační bílkoviny – organické látky, které  upravují stav buněk. Bílkoviny určují buňkám správný postup a v organizmu probíhá proces  samouzdravování. Efekt obnovy postiženého orgánu nebo tkáně nastupuje díky normalizaci funkcí na buněčné úrovni. Přitom nedochází k chemickému nebo chirurgickému zásahu! Jakmile se bílkoviny dostanou do těla, okamžitě dávají buňce nový život. Dochází k nahrazení starých a nemocných buněk novými, mladými, začíná aktivní proces obnovy. Peptidy jsou schopné prodloužit
životaschopnost buněk o 30 – 40%.

Ruským vědcem A. V. Nagovicinem byla vyvinuta moderní metoda získávání bioregulačních bílkovin z živých tkání. Pomocí vícestupňového procesu energoinformačního zpracování na unikátním zařízení se podařilo do struktury vody zaznamenat spektrum energoinformační matrice bio-regulačních bílkovin různých orgánů a tkání i s jejich přísně specifickými vlastnostmi.Mechanizmus kumulace biomolekul v homologických orgánech a tkáních byl objeven ve XX. století.

Energoinformační matrice peptidových bio regulátorů disponuje unikátní schopností obnovovat proces syntézy bílkovin, který organizmus ztratil v průběhu nemoci, nebo stárnutí. Proces obnovení   je   doprovázen   zvýšením   adaptačního   potenciálu a funkční aktivity orgánů a tkání.

Preparáty řady   PowerMatrix směrované na vybrané orgány – organopreparáty.

Vývoj   preparátů      PowerMatrix   se   zakládá   na   fenoménu homologie, díky kterému není výsledek závislý na způsobu a místu: podobné léčíme podobným.
1.  Organopreparáty  PowerMatrix  nevyvíjí   stimulující   nebo potlačující  nátlak   na   homologické  orgány  –  jsou  směrované  na normalizaci funkcí homologických orgánů  lidského těla, proto se dají   používat   při   jevech   hyper-   a   hypo-   funkcí,   zánětů   a degenerace.
2. Organopreparáty PowerMatrix jsou  nosiče celého  komplexu regeneračních stimulů – stimulují veškeré   regenerační   formy na buněčné, intracelulární a biochemické úrovni.
3. Fyziologická regenerační působnost produktů PowerMatrix na mezibuněčné  úrovni  se  vztahuje  na  buňky  všech  orgánů  a  tkání, produkty pomáhají aktivovat zablokované rezervní funkce, čímž se obnovují  veškeré  funkce   celého   organizmu.   To   se   projevuje například  na  buňkách  srdce  po  infarktu  myokardu,  nebo  na neuronech po mrtvici.
4. Na fyziologické úrovni organoprodukty PowerMatrix vyvolávají velmi  kvalitní  regeneraci  v  procesech  dělení  buněk  a  jejich diferenciaci.  Jako  výsledek  vznikají   zdravé,   aktivní   buňky, rezistentní k toxinům, metabolitům a jiným škodlivým vlivům. Tyto obnovené buňky kolem sebe formují mikroprostředí, odpovídající zdravé tkáni svého  druhu  a  jsou  schopné  potlačit  existující novotvary a zabránit  malignizaci dalších buněk. Organopreparáty PowerMatrix se  používají  proti  patologiím  různého  druhu  –  jsou schopny  více  než  většina  jiných  produktů  efektivně  obnovit regenerační potenciál a biochemickou homeostázu tkání a orgánů celého těla.
5.  Když  použijete  organoprodukty  PowerMatrix  spolu  s  léky, potom působí i jako vodiče   media, díky kterým se léky efektivněji dostávají do orgánů.
6. Bez ohledu na způsob podání – produkty PowerMatrix  zvyšují schopnost  vstřebávání  živin   (železo,   zinek,   selen,   vitamíny,   minerály, atd.) organizmem a snižují tak jejich deficit, který je zřejmý jak v jeho tekutém prostředí, tak i v tkáních.

MatrixCardin            MatrixCoronar                  MatrixAnGel               MatrtixDensitas

MatrixDentes            MatrixCerebrum              MatrixCerebrum1    MatrixCerebrum2

MatrixCerebrum3     MatrixRelax                     MatrixHepar               MatrixCholen

MatrixPancreas       MatrixNephra                   MatrixOsteo               MatrixTestes

MatrixProsta             MatrixThyroidea             MatrixOvarium          MatrixMetra

MatrixThymon1        MatrixThymon2             MatrixPnevma            MatrixAdrenalis

MatrixP1 a P2            MatrixOxynorm             MatrixAntifame1        MatrixAntivarix

MatrixMammo         MatrixGastro                MatrixHem                   MatrixSplenum